PUBLIKACIJE

OD KOG IZNOSA SE NOVI ZAKON NE PRIMENJUJE

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Da li se novi ZJN primenjuje ako je javna nabavka procenjene vrednosti tačno 1.000.000 dinara

ili se može ići na tri ponude?

Pre svega, ZJN pravi razliku između dobara, usluga i radova, a treba imati na umu da je procenjena vrednost uvek iznos bez poreza!

Vrednosni pragovi do kojih se ZJN ne primenjuje određeni su u članu 27. ZJN, kojim je propisano da se odredbe ovog zakona ne primenjuju na:

  • nabavku dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn, čija je procenjena vrednost manja od 1.000.000 dinara i nabavku radova čija je procenjena vrednost manja od 3.000.000 dinara,
  • nabavku dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn, čija je procenjena vrednost manja od 15.000.000 dinara, za potrebe diplomatskih misija, diplomatsko-konzularnih predstavništava i obavljanje drugih aktivnosti Republike Srbije u inostranstvu, kao i na nabavku radova za te potrebe čija je procenjena vrednost manja od 650.000.000 dinara,
  • nabavku društvenih i drugih posebnih usluga iz člana 75. ZJN čija je procenjena vrednost manja od 15.000.000 dinara kada nabavku sprovodi javni naručilac, odnosno manja od 20.000.000 dinara kada nabavku sprovodi sektorski naručilac. Društvene i druge posebne usluge navedene su u Prilogu 7. ZJN. Tu spadaju: zdravstvene usluge, usluge hotela i restorana, usluge istrage i obezbeđenja, administrativne usluge u obrazovanju, zdravstvu, u oblasti kulture, usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja, verske usluge, ostale javne, društvene i lične usluge uključujući usluge sindikata, političkih organizacija, udruženja mladih i usluge drugih organizacija sa članstvom, kao i druge usluge navedene u Prilogu 7. ZJN.

Načela javnih nabavki primenjuju se kod nabavki čija je procenjena vrednost manja od propisanih nacionalnih pragova.

Iako srpski naručioci nemaju obavezu primene ZJN onda kada sprovode nabavke dobara, usluga, radova ili konkurs za dizajn čija je procenjena vrednost ispod navedenih nacionalnih pragova, ostaje obaveza srpskih naručilaca da i u tim slučajevima primenjuju osnovna načela javnih nabavki na način koji je primeren okolnostima konkretne nabavke.

Nadalje, ako je procenjena vrednost nabavke jednaka ili veća od navedenih nacionalnih pragova (iz člana 27. ZJN), naručilac je dužan da primenjuje odredbe ovog zakona na nabavku radova, dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn.

Navedeni tekst je deo naseg prirucnika Javne nabavke za pocetnike - Korak po korak u javnim nabavkama, za koji smatramo da vam moze biti od koristi jer na jednostavan nacin objasnjava novi Zakon o javnim nabavkama. Vise o tome videti na nasem sajtu, odnosno  ovde.

 

Poručite publikaciju JN za početnike II izdanje

Javne nabavke za početnike II izdanje

3,490.00rsd
Besplatna dostava!

Poručite publikaciju Planiranje jn

Planiranje javnih nabavki izmedju dva zakona 2020

1,990.00 rsd
Besplatna dostava!

Poručite zbirku vežbi!

Zbirka vežbi za SJN

1.990,00 rsd | Besplatna dostava!

Mailing lista

Molimo omogućite javascript-u da prihvati ovu formu

Pretraga