Obuka za službenika za javne nabavke po novom zakonu

Učesnik koji nakon obuke ne položi ispit za službenika za javne nabavke, ima pravo da besplatno učestvuje na još jednoj obuci. Potrebno je da o tome dostavi dokaz na mejl info@ajn.rs.

30MAJ, 2024

obuka-za-sluzbenika-za-javne-nabavke-bg

Specijalistička trodnevna obuka za polaganje državnog ispita za službenika za javne nabavke

 • 16:00h - 20:00h
 • Zoom Vebinar
 • Marija Veličković

Kome je namenjena obuka?

Svima naručiocima koji sprovode javne nabavke, pa su u obavezi da u postupcima javnih nabavki angažuju službenika za javne nabavke, odnosno koji su dužni da licu na poslovima u postupcima javnih nabavki po zakonu obezbede polaganje ispita za službenika za javne nabavke u roku od 3 meseca, odnosno kada se steknu uslovi

 • Ovlašćenim državnim revizorima i internim revizorima
 • Menadžerima, direktorima, načelnicima, sеkrеtаru, prаvniku, еkоnоmisti, rаčunоvоđi, člаnоvimа Uprаvnоg ili Nаdzоrnоg оdbоrа, rukоvоdiоcimа kојimа su pоvеrеni pоslоvi јаvnih nаbаvki, оdgоvornоm licu
 • Prеdstаvnicimа pоnuđаčа
 • Nеzаpоslеnim licimа koji smatraju da bi im licenca službenika za javne nabavke pomogla u karijeri
 • Svimа kојi žеlе prоfеsiоnаlizаciјu u оblаsti јаvnih nаbаvki

Metodologija rada:

Specijalistička Obuka za službenika za javne nabavke, sprovodi se intenzivno u tri dana i prati zvaničan program stručnоg оspоsоblјаvаnjа i nаčin pоlаgаnjа stručnоg is­pitа zа službеnikа zа јаvnе nаbаvkе, Uprave za javne nabavke.

Оbukа sе rеаlizuје prеmа јеdinstvеnој mеtоdоlоgiјi i prеdstаvlја kоmbinаciјu:

 • prеdаvаnjа,
 • intеrаktivnоg pristupа i
 • tеstirаnjа u cilјu prоvеrе znаnjа stеčеnоg nа оbuci.

Na predavanjima se usvajaju teorijska znanja o sistemu javnih nabavki, a testiranje se odnosi na praktičnu primenu teoretskih znanja i samostalno sprovođenje postupka javne nabavke.

Nakon obuke, stiče se sertifikat, a lica koja su učesnici su spremni da polažu ispit za službenika za javne nabavke u Upravi za javne nabavke.

U CENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

ZBIRKA PODZAKONSKIH AKATA

ZBIRKA PODZAKONSKIH AKATA

PREZENTACIJE

PREZENTACIJE

MATERIJAL ZA PRIPREMU I POLAGANJE ISPITA

MATERIJAL ZA PRIPREMU I POLAGANJE ISPITA

zbirka-pza

ZBIRKA VEŽBI ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Cena: 4.590,00 rsd, dostava je besplatna

Zoom Vebinar

Vebinar će se održati preko Zoom aplikacije. Neophodno je da posedujete računar sa internet konekcijom a mi ćemo Vam na email poslati link preko koga ćete direktno biti uključeni u vebinar. Jednostavno!
Button

KOTIZACIJA

22,900.00 rsd
 • Prijava se obavlja elektronskim putem ili putem Word dokumenta koji se šalje na naš email, takođe je moguće prijaviti se jednostavnim slanjem email-a sa svim podacima.

PROGRAM RADA

Vreme u programu je pomereno obzirom da obuka počinje od 16 časova popodne.

PRVI DAN

PRVI DEO

 • Ko je službenik za javne nabavke
 • Prava i obaveze službenika za javne nabavke
 • Kako i gde se polaže ispit za službenika za javne nabavke
 • Pojam javnih nabavki i ugovor o javnoj nabavci
 • Pojam naručioca u javnim nabavkama
 • Pojam ponuđača u javnim nabavkama
 • Zakonodavni okvir javnih nabavki
 • Institucionalni okvir javnih nabavki

10:00 - 11:15

11:15 - 11:30

Pauza

DRUGI DEO

 • Načela javnih nabavki, pojam, značaj i primena
 • Pragovi u javnim nabavkama

11.30 - 12.30

12:30 - 13:00

Pauza

TREĆI DEO

 • Nabavke na koje se zakon ne primenjuje
 • Partije u javnim nabavkama
 • Usmeno testiranje provere stečenog znanja

13:00 - 14:00

DRUGI DAN
TREĆI DAN

PREDAVAČI

Predavači su istaknuti stručnjaci u oblasti javnih nabavki sa višedecenijskim iskustvom u javnim
nabavkama, u zemlji i inostranstvu. Njihovo iskustvo pokriva sve oblasti u javnim nabavkama, od
normative, planiranja nabavki, preko sprovođenja javnih nabavki i realizacije ugovora, do kontrole
javnih nabavki, uključujući i višegodišnju edukaciju u ovoj oblasti.
Marija Veličković
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki Grada Beograda, MSc poslovnog prava, 14 godina iskustva, Akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi iz oblasti javnih finansija, od strane Nacionalne akademije za javnu upravu.Marija Veličković

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANjA

Da li je registracija obavezna
Možete se uspešno prijaviti i bez registracije. Nakon što pritisnete dugme "Naplata", u levoj sekciji pritisnite Na naplatu kao gost.
Kako da se prijavim
Kako da prijavim više osoba
Podaci za uplatu i račun

Prijavite seBrzoLakoJednostavnoOnLine

POGLEDAJTE SVE

NE PROPUSTITE I OSTALA DEŠAVANJA

Pretraga