Obuka za ponuđače javnih nabavki

Interaktivna Radionica

NAZ A H T E V

Obuka za ponudjace img

OBUKA ZA PONUĐAČE U JAVNIM NABAVKAMA

 • Hotel "Srbija", Ustanička 127c, Beograd
 • Predavači: Jasmina Milenković, Marija Veličković

 

Prijavite se na obuku koja je jedinstvena na tržištu jer je namenjena isključivo ponuđačima u javnim nabavkama. Pobedite na tenderima!

Ne dozvolite da konkurentna firma dobije posao, a vaša ponuda bude odbijena ili diskriminisana. Koja vam sredstva stoje na raspolaganju i kome da se obratite!

Pobedite konkurenciju na tenderima vašim znanjem, ne samo najnižom cenom. Prijavite se na interaktivnu obuku samo za ponuđače u javnim nabavkama!

Naučite kako da se izborite sa diskriminatorskim uslovima, kriterijumom za dodelu i nepravilnim tehničkim specifikacijama u tenderima.

Jedinstvena metodologija rada na obuci pružiće vam priliku:

 • da se upoznate sa pravima ponuđača u postupku javne nabavke u vezi sa podnošenjem ponude, izmenom, dopunom ponude i opozivom iste
 • da se upoznate sa rokovima u javnim nabavkama i posledicama propuštanja istih
 • da saznate koja su prava ponuđača u vezi sa konkursnom dokumentacijom, zahtevima za njenom izmenom i pojašnjenjima
 • naučite da prepoznate diskriminatorske uslove za učešće ponuđača (poslovni, kadrovski, tehnički, finansijski kapacitet ponuđača) i kada su diskriminatorski elementi kriterijuma za dodelu ugovora i tehničke specifikacije
 • kako treba da se ponaša naručilac na otvaranju ponuda i koja su prava ponuđača na otvaranju, a koja nakon otvaranja
 • da se upoznate sa najnovijom praksom Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača.

Istraživanja u oblasti javnih nabavki pokazuju da je najveći broj neuspelih tendera neznanje ponuđača da pripreme prihvatljivu ponudu i nepoznavanje sopstevnih prava u postupku javne nabavke i tokom postupka zaštite prava ponuđača.

PRAKTIČAN RAD

podrazumeva prepoznavanje grešaka u konkursnoj dokumentaciji i mogućnosti za podnošenje zahteva za zaštitu prava. Nа krајu obuke prеdviđеnа је diskusiја i rešavanje konkretnih problema ponuđača u vezi sa javnim nabavkama.

PRAKTIČAN RAD

podrazumeva prepoznavanje grešaka u konkursnoj dokumentaciji i mogućnosti za podnošenje zahteva za zaštitu prava. Nа krајu obuke prеdviđеnа је diskusiја i rešavanje konkretnih problema ponuđača u vezi sa javnim nabavkama.

U CENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

PREZENTACIJE <br>NA CD-u

PREZENTACIJE
NA CD-u

Button
RUČAK I <br>OSVEŽAVAJUĆI NAPICI

RUČAK I
OSVEŽAVAJUĆI NAPICI

Button

UPLATA I PRIJAVA

Prijava se obavlja elektronskim putem ili putem Word dokumenta koji se šalje na naš email, takođe je moguće prijaviti se jednostavnim slanjem email-a sa svim podacima..

 • Kotizacija se uplaćuje unapred na račun: 275002022262165362
 • Primalac: Akademija za javne nabavke doo Beograd
 • Svrha uplate: upisati naziv seminara. Ukoliko se prijavljujete elektronski, upišite broj predračuna.

KOTIZACIJA

 • Kotizacija za više polaznika iz iste organizacije
 • odobravamo popust od 10% na svakog sledećeg polaznika.
 • Popust se automatski obračunava prilikom elektronske prijave.
 • U kotizaciju je uključen radni materijal
9.900,00 Dinara

PROGRAM RADA

PRVI DEO

Praktična primena načela u javnim nabavkama, pojam i značaj
 • načelo obezbeđivanja konkurencije
 • načelo jednakosti ponuđača i zabrana diskriminacije
 • načelo zaštite životne sredine
 • načelo transparentnosti u javnim nabavkama
 • načelo ekonomičnosti i efikasnosnosti
 • gde naći adekvatan tender i oglase o javnim nabavkama?

10:00 - 11:00

11:00 - 11:15

PAUZA ZA KAFU

DRUGI DEO

Prava ponuđača u postupku javne nabavke i nakon zaključenja ugovora o javnim nabavkama

 • prava ponuđača u toku postupka javne nabavke
 • prava ponuđača da se zahteva izmena konkursne dokumentacije
 • prava ponuđača na dodatne informacije i pojašnjenja
 • prava ponuđača na izmenu,dopunu i opoziv podnete ponude
 • pravo ponuđača na otvaranju ponuda i posle otvaranja ponuda
 • pravo ponuđača da odustane od zaključenja ugovora o javnim nabavkama i posledice
 • greške naručioca prilikom otvaranja ponuda, prilikom stručne ocene ponuda, dodele ugovora
 • odustanak od ugovora
 • izmene i aneksiranja ugovora
 • negativne reference 

11:15 - 13:20

13:20 - 14:00

PAUZA ZA RUČAK

TREĆI DEO

 • uslovi za učešće u postupku javne nabavke
 • kriterijum za dodelu ugovora
 • tehničke specifikacije
 • šta se smatra diskriminatorskim uslovima za učešće u javnim nabavkama (poslovni, kadrovski, tehnički, finansijski kapacitet ponuđača)
 • šta se smatra diskriminatorskim kriterijumom za dodelu ugovora
 • kada su tehničke specifikacije i tehnički opisi postavljeni nezakonito i kako se sa tim nepravilnostima izboriti
 • najčešće greške koje naručilac pravi pri sastavljanju konkursne dokumentacije
 • praksa i stavovi Republičke Komisije za zaštitu prava ponuđača

Zaštita prava ponuđača

 • kome, kako i kada se podnosi žalba ponuđača (Zahtev za zaštitu prava - ZZP)
 • formalni elementi žalbe (ZZP), takse i naknada troškova postupka

14:00 - 16:00

16:00 -

DODELA SERTIFIKATA

PREDAVAČI

Predavači su istaknuti stručnjaci u oblasti javnih nabavki sa višedecenijskim iskustvom u javnim
nabavkama, u zemlji i inostranstvu. Njihovo iskustvo pokriva sve oblasti u javnim nabavkama, od
normative, planiranja nabavki, preko sprovođenja javnih nabavki i realizacije ugovora, do kontrole
javnih nabavki, uključujući i višegodišnju edukaciju u ovoj oblasti.
Član Republičke komisije
za zaštitu prava u postupcima JN
Jasmina Milenković
Zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke
i kontrolu nabavki, grada Beograda
Marija Veličković

ELEKTRONSKO PRIJAVLJIVANJE

Da li je registracija obavezna
Možete se uspešno prijaviti i bez registracije. Nakon što pritisnete dugme "Naplata", u desnoj sekciji pritisnite Na naplatu kao gost.
Kako da se prijavim
Kako da prijavim više osoba
Podaci za uplatu i račun

Prijavite seBrzoLakoJednostavnoOnLine

LOKACIJA

HOTEL "Srbija" ,Ustanička 127c, Beograd

POGLEDAJTE SVE

NE PROPUSTITE I OSTALA DEŠAVANJA

Mailing lista

Please enable the javascript to submit this form

Pretraga