Obuka za ponuđače javnih nabavki

INTERAKTIVNI VEBINAR

17OKTOBAR, 2020

Obuka za ponudjace img

"Novi zakon o javnim nabavkama iz ugla ponuđača"

 • 10:00h - 14:00h
 • Skype Web Meeting
 • Predavač: Jelena Vlahović, Uprava za javne nabavke

 

Prijavite se na obuku koja je jedinstvena na tržištu jer je namenjena isključivo ponuđačima u javnim nabavkama. Pobedite na tenderima!

Ne dozvolite da konkurentna firma dobije posao, a vaša ponuda bude odbijena ili diskriminisana. Koja vam sredstva stoje na raspolaganju i kome da se obratite!

Naučite kako da bez muke pripremite i podnesete elektonsku ponudu. Pobedite konkurenciju na tenderima vašim znanjem, ne samo najnižom cenom. 

Naučite kako da se izborite sa diskriminatorskim uslovima, kriterijumom za dodelu i nepravilnim tehničkim specifikacijama u tenderima.

Šta mogu da saznam na vebinaru:

 • da naučite da koristite novi Portal javnih nabavki
 • da se upoznate sa novim načinom selekcije ponuđača za dodelu ugovora 
 • da naučite kako se vrši elektronsko podnošenje ponuda i da saznate kakve su prilike za izmenu, dopunu i opoziv ponude i koja su prava ponuđača nakon otvaranja ponuda
 • da saznate koja su prava ponuđača u vezi sa konkursnom dokumentacijom, zahtevima za njenom izmenom i pojašnjenjima
 • da naučite da prepoznate diskriminatorske kriterijume za izbor (poslovni, kadrovski, tehnički, finansijski kapacitet ponuđača) i kada su diskriminatorski elementi kriterijuma za dodelu ugovora 
 • da saznate kada i kako možete podneti zahtev za zaštitu prava
 • da kao ponuđač saznate druge korisne informacije u vezi sa primenom novog zakona o javnim nabavkama.

Istraživanja u oblasti javnih nabavki pokazuju da je najveći broj neuspelih tendera neznanje ponuđača da pripreme prihvatljivu ponudu i nepoznavanje sopstevnih prava u postupku javne nabavke i tokom postupka zaštite prava ponuđača.

RAD NA NOVOM PORTALU

ponuđači imaju priliku da se upoznaju sa prednostima novog Portala javnih nabavki i da otklone sve dileme u vezi sa elektronskim sprovođenjem postupka javnih nabavki i elektronskim podnošenjem ponuda.

RAD NA NOVOM PORTALU

ponuđači imaju priliku da se upoznaju sa prednostima novog Portala javnih nabavki i da otklone sve dileme u vezi sa elektronskim sprovođenjem postupka javnih nabavki i elektronskim podnošenjem ponuda..

UPLATA I PRIJAVA

 • Kotizacija se uplaćuje unapred na račun: 275002022262165362
 • Primalac: Akademija za javne nabavke doo Beograd
 • Svrha uplate: upisati naziv seminara. Ukoliko se prijavljujete elektronski, upišite broj predračuna.

KOTIZACIJA

 • Prijava se obavlja elektronskim putem ili putem Word dokumenta koji se šalje na naš email, takođe je moguće prijaviti se jednostavnim slanjem email-a sa svim podacima.
13.900,00 Dinara

PROGRAM RADA

PRVI DEO

Ključne novine Zakona o javnim nabavkama za ponuđače
 • Terminološke razlike
 • Pragovi / procenjena vrednost /ograničenje broja partija
 • Rokovi u postupcima javnih nabavki
 • Sredstva obezbedjenja
 • Izmene, dopuna I dodatno pojašnjene dokumentacije o javnoj nabavci
 • Osnovi za isključenje privrednog subjekta (obavezni i fakultativni)
 • Kriterijumi za izbor privrednog subjekta (kapaciteti)
 • Načelo proporcionalnosti u kontekstu zahtevanih kapaciteta
 • Izjava o ispunjenosti kriterijuma

10:00 - 11:00

11:00 - 11:15

PAUZA

DRUGI DEO

Način nastupanja u postupku i ponuda u postupku

 • Grupa ponuđača
 • Podizvođač (angažovanje i mogućnost zamene)
 • Oslanjanje na kapacitete drugih privrednih subjekata
 • Ponuda u postupku javne nabavke
 • Dodatna objašnjena, kontrola i dopuštene ispravke
 • Odluka o dodeli/obustavi postupka

Zaštita prava ponuđa

 • Podnošenje zahteva za zaštitu ponuđača
 • Postupanje naručioca nakon podnetog zzp
 • Postupanje Republičke komisije

11:15 - 12:15

12:15 - 12:30

PAUZA

TREĆI DEO

Portal javnih nabavki iz ugla ponuđača

 • Registracija
 • Pretraživanje planova, oglasa I postupaka
 • Obaveštenja/notifikacije o planovima, postupcima
 • Dodatne informacije I pojašnjenja
 • Pripremanje, podnošenje, izmena e-ponude
 • Izjava o ispunjenosti kriterijuma
 • Otvaranje e-ponuda
 • Komunikacija sa naručiocem
 • Zahtev za zaštitu prava

12:30 - 14:00

PREDAVAČ

U Upravi za javne nabavke radi na poslovima izrade mišljenja i tumačenja Zakona o javnim nabavkama, zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka, predloga Zaključaka Vlade RS, i drugih akata iz nadležnosti Uprave za javne nabavke. Učestvovala na medjunarodnim konferencijama, studijskim posetama zemalja koje pripadaju EU i drugim brojnim edukacijama. Stalni član komisije koja organizuje polaganje ispita za sticanje sertifikaka za službenika za javne nabavke.

dipl.pravnik, samostalni savetnik u Upravi (Kancelariji) za javne nabavkeJelena Vlahović

ELEKTRONSKO PRIJAVLJIVANJE

Da li je registracija obavezna
Možete se uspešno prijaviti i bez registracije. Nakon što pritisnete dugme "Naplata", u desnoj sekciji pritisnite Na naplatu kao gost.
Kako da se prijavim
Kako da prijavim više osoba
Podaci za uplatu i račun

Prijavite seBrzoLakoJednostavnoOnLine

LOKACIJA

HOTEL "SRBIJA" , Ustanička 127c , Beograd

POGLEDAJTE SVE

NE PROPUSTITE I OSTALA DEŠAVANJA

Pretraga