Obuka za početnike u javnim nabavkama po novom zakonu

Saznajte zašto je važno imati predznanje! Naučite sve u vezi sa javnim nabavkama na specijalizovanoj obuci za početnike u javnim nabavkama po novom zakonu o javnim nabavkama

22FEBRUAR, 2020

Obuka za pocetnike img

"Korak po korak u javnim nabavkama"
po novom zakonu o javnim nabavkama

 • Od 22. Februara do 28. Marta 2020.  |  10:00 - 16:00h
 • Hotel "Srbija", Ustanička 127c, Beograd
 • Predavači: Marija Veličković, Aleksandra Popović, Pavle Karlečik

 

Želite da se bavite javnim nabavkama

Nemate iskustva sa tenderima

Učite putem primera iz prakse

Steknite sertifikat na kraju obuke!

Kome je obuka namenjena?

 • Svim zainteresovanim licima
 • Zaposlenima kod naručioca
 • Zaposlenima kod ponuđača
 • Nezaposlenim licima
 • Onima koji žele da se prekvalifikuju
 • Licima koji nameravaju da polažu ispit za službenika za javne nabavke
 • Advokatima koji se bave zaštitom prava ponuđača

Za razliku od obuke za službenika za javne nabavke i sličnih obuka koje postoje na tržištu, a koje podrazumevaju da polaznik već poseduje određena znanja i radno iskustvo iz oblasti javnih nabavki, obuka “Korak po korak u javnim nabavkama” namenjena je isključivo licima koji nemaju poznavanje ove materije, niti radnog iskustva, dakle početnicima u javnim nabavkama.

Metodologija rada – Učenje putem primera iz prakse

Jedinstvena metodologija rada na obuci podrazumeva kombinaciju predavanja i praktičnih radionica, gde se akcenat stavlja na učenje uz praktične primere, dok su teorijska izlaganja materije svedena na neophodni minimum. Sticanje znanja iz ove oblasti praćeno je i benefitom umrežavanja sa ljudima sa istim interesovanjima i razmenom iskustva kasnije u toku rada. Broj polaznika je ograničen.

Predviđena je i dodela sertifikata svim polaznicima.  

Obuka traje:

0
SATI
0
DANA
0
SATI PO DANU

Obuka se sprovodi subotom, od 10.00 do 16.00 sati uključujući i pauze

U CENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

Novi Zakon i prezentacije <br>na CD-u

Novi Zakon i prezentacije
na CD-u

Button
Knjiga: “Korak po korak u javnim nabavkama” <br>II izdanje

Knjiga: “Korak po korak u javnim nabavkama”
II izdanje

Button
RADNA SVESKA <br> SA <br>ZADACIMA

RADNA SVESKA
SA
ZADACIMA

Button
RUČAK <br>I<br>OSVEŽAVAJUĆI NAPICI

RUČAK
I
OSVEŽAVAJUĆI NAPICI

Button

UPLATA I PRIJAVA

 • Kotizacija se uplaćuje unapred na račun: 275002022262165362
 • Primalac: Akademija za javne nabavke doo Beograd
 • Svrha uplate: upisati naziv seminara. Ukoliko se prijavljujete elektronski, upišite broj predračuna.

KOTIZACIJA

59,000.00 rsd
 • Prijava se obavlja elektronskim putem ili putem Word dokumenta koji se šalje na naš email, takođe je moguće prijaviti se jednostavnim slanjem email-a sa svim podacima.

PROGRAM RADA

Uvod u javne nabavke

 1. Pojam i predmet javnih nabavki
 2. Izvori prava u javnim nabavkama
 3. Intitucionalni okvir u javnim nabavkama
 4. Javne nabavke u EU
 5. Poslovi javnih nabavki
 6. Pojam naručioca i ponuđača
 7. Službenik za javne nabavke
 8. Nabavke na koje se zakon ne primenjuje – Izuzeća od nabavki
 9. Praktičan rad

Planiranje javnih nabavki

 1. Ko donosi plan nabavki, objavljivanje, izmene i dopune plana
 2. Obavezni elementi plana javnih nabavki
 3. Određivanje procenjene vrednosti javnih nabavki
 4. Istraživanje tržišta i komunikacija sa potencijalnim ponuđačima
 5. Pokretanje postupka
 6. Obrazovanje komisije za javnu nabavku
 7. Jezik u postupku javne nabavke
 8. Sprečavanje korupcije i sukoba interesa
 9. Tok postupka javne nabavke – otvoreni postupak
 10. Praktičan rad

Vrste postupka javne nabavke

 1. Partnerstvo za inovacije
 2. Otvoreni postupak javne nabavke
 3. Restriktivni postupak javne nabavke
 4. Kvalifikacioni postupak
 5. Konkurentni dijalog
 6. Pregovarački postupak javne nabavke
 7. Konkurs za dizajn
 8. Okvirni sporazum
 9. Centralizovane javne nabavke
 10. Praktičan rad

Konkursna dokumentacija

 1. Obavezni elementi konkursne dokumentacije – otvoreni postupak
 2. Kriterijumi za izbor
 3. Kriterijum za dodelu ugovora
 4. Tehničke specifikacije u javnim nabavkama
 5. Model ugovora o javnim nabavkama
 6. Izmena konkursne dokumentacije
 7. Zaštita prava ponuđača u toku postupka javne nabavke i postupanje naručioca
 8. Oglasi u javnim nabavkama
 9. Praktičan rad

Ponuda u postupku javne nabavke

 1. Samostalna ponuda
 2. Zajednička ponuda
 3. Ponuda za podizvođačem
 4. Inostrana ponuda
 5. Prijem i otvaranje ponuda
 6. Prava ponuđača na otvaranju ponuda
 7. Stručna ocena ponuda
 8. Prava ponuđača nakon otvaranja ponuda
 9. Odluka o dodeli ugovora
 10. Odluka o obustavi postupka
 11. Praktičan rad

Zaštita prava ponuđača i ugovor o javnoj nabavci

 1. Zaštita prava ponuđača nakon dodele ugovora ili obustave postupka
 2. Formalni elementi ZZP, takse i naknada troškova postupka
 3. Uslovi za zaključenje ugovora o javnoj nabavci
 4. Obavezni elementi ugovora o javnoj nabavci
 5. Ništavost ugovora
 6. Rušljivost ugovora
 7. Mogućnosti za izmenom ugovora u javnim nabavkama
 8. Kaznena odgovornost - Prekršaji u javnim nabavkama i krivično delo zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama
 9. Praktičan rad - Simulacija planiranja, sprovođenja postupka i zaštite prava ponuđača
 10. Dodela sertifikata

PREDAVAČI

Predavači su istaknuti stručnjaci u oblasti javnih nabavki sa višedecenijskim iskustvom u javnim
nabavkama, u zemlji i inostranstvu. Njihovo iskustvo pokriva sve oblasti u javnim nabavkama, od
normative, planiranja nabavki, preko sprovođenja javnih nabavki i realizacije ugovora, do kontrole
javnih nabavki, uključujući i višegodišnju edukaciju u ovoj oblasti.
ALEKSANDRA POPOVIĆ
Dr Pravnih nauka, 13 godina iskustvaALEKSANDRA POPOVIĆ
Marija Veličković
MSc poslovnog prava, 13 godina iskustvaMarija Veličković
Pavle </br>Karlečik
Msc ecc, 35 godina iskustvaPavle
Karlečik
MILENA DAVIDOVIĆ
Msc inžinjer građevine, 12 godina iskustvaMILENA DAVIDOVIĆ

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Da li je registracija obavezna
Možete se uspešno prijaviti i bez registracije. Nakon što pritisnete dugme "Naplata", u desnoj sekciji pritisnite Na naplatu kao gost.
Kako da se prijavim
Kako da prijavim više osoba
Podaci za uplatu i račun

Prijavite seBrzoLakoJednostavnoOnLine

LOKACIJA

HOTEL "SRBIJA" , Ustanička 127c, Beograd

POGLEDAJTE SVE

NE PROPUSTITE I OSTALA DEŠAVANJA

Mailing lista

Molimo omogućite javascript-u da prihvati ovu formu

Pretraga