KOMPLET ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Sve sto vam je potrebno za pripremu i polaganje ispita za sluzbenika za javne nabavke. 

Komplet sadrži

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

ZBIRKA PODZAKONSKIH AKATA

ZBIRKA PODZAKONSKIH AKATA

KORAK PO KORAK U JAVNIM NABAVKAMA

KORAK PO KORAK U JAVNIM NABAVKAMA

Pretraga