PUBLIKACIJE

Ko sprovodi postupak javne nabavke po novom Zakonu o javnim nabavkama

Ocena korisnika:  4 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivna
 

Kada je procenjena vrednost javne nabavke iznad 3.000.000 dinara, naručilac je dužan da obrazuje komisuju za javnu nabavku.

Komisija za javnu nabavku obrazuje se odlukom o sprovođenju postupka javne nabavke.

Prilikom obrazovanja i u vezi sa postupanjem komisije za javnu nabavku moraju se poštovati određena pravila.

Prvo, komisija mora imati neparan broj članova, a najmanje tri člana. Ovo znači da komisija za javnu nabavku može imati i veći broj članova komisije, na primer pet ili devet ili drugi broj, ali da taj broj mora biti neparan u svakom slučaju.

Drugo, jedan član komisije mora biti diplomirani pravnik, odnosno master prava ili službenik za javne nabavke sa visokom stručnom spremom, odnosno lice koje je steklo sertifikat za službenika za javne nabavke do 01. janura 2020. godine. Dakle, ukoliko naručilac nema službenika za javne nabavke, u komisiju za javne nabavke može se umesto njega imenovati diplomirani pravnik (dipl.pravnik ili master prava).

 Treće, za člana komisije za javnu nabavku imenuje se lice koje ima odgovarajuća stručna znanja iz oblasti iz koje je predmet javne nabavke, kada je to potrebno. Primera radi, javnu nabavku građevinskih radova ne može sprovoditi komisija koju čine profesor istorije, dipl.pravnik i dipl.ekonomista. Ako naručilac nema zaposleno lice koje ima odgovarajuća stručna znanja iz oblasti iz koje je predmet javne nabavke, u komisiju se može imenovati lice koje nije zaposleno kod naručioca.

Četvrto, član komisije za javnu nabavku dužan je da se izuzme iz postupka javne nabavke ukoliko u bilo kojoj fazi dođe do saznanja o postojanju sukoba interesa. Nakon otvaranja ponuda ili prijava, član komisije potpisuje izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa.

 Komisija za javnu nabavku preduzima sve radnje u postupku, a naročito priprema oglase o javnoj nabavci, konkursnu dokumentaciju, vrši stručnu ocenu ponuda/prijava, priprema izveštaj o postupku javne nabavke, obavlja potrebnu komunikaciju u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama ZJN i preduzima potrebne radnje u slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava. Iako ZJN to posebno ne navodi, budući da je vrsta postupka već određena odlukom o sprovođenju postupka javne nabavke, komisija za javnu nabavku ne određuje vrstu postupka, ali se zato po slovu zakona stara o zakonitosti sprovođenja postupka.

Poručite zakon o javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama

990.00 rsd
Besplatna dostava!

Poručite komplet za polaganje ispita sjn

Komplet za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

4,900.00rsd
Besplatna dostava!

Poručite javne nabavke za početnike II izdanje

Javne nabavke za početnike II izdanje

3,490.00rsd
Besplatna dostava!

Poručite publikaciju Planiranje jn

Planiranje javnih nabavki izmedju dva zakona 2020

1,990.00 rsd
Besplatna dostava!

Poručite zbirku vežbi!

Zbirka vežbi za SJN

3.490,00 rsd | Besplatna dostava!

Kontakt

  • dummyUstanička 160, 11050 Beograd, Srbija

  • dummy+381 (0) 63 812 33 08

  • dummyinfo@ajn.rs

Mailing lista

Molimo omogućite javascript-u da prihvati ovu formu

Pretraga