Sve o službeniku za javne nabavke

saznajte odgovore na sva pitanja u vezi sa obukom, ispitom, materijalima i još mnogo toga

Ko može biti službenik za javne nabavke?

Službenik za javne nabavke se po slovu Zakona o javnim nabavkama definiše kao lice koje je obučeno da obavlja poslove javnih nabavki. 

U pitanju je posebna profesija u oblasti javnih nabavki, koja je u srpsko zakonodavstvo uvedena 2008. godine. U to vreme, službenik za javne nabavke mogao je biti samo zaposleni u javnom sektoru (kod naručioca u smislu Zakona o javnim nabavkama) koji je položio ispit za službenika za javne nabavke. Prepoznajući potrebu za profesionalizacijom u ovoj oblasti, srpski zakonodavac je otisao korak dalje, tako da danas službenik za javne nabavke može biti bilo koje zainteresovano lice koje položi državni ispit za službenika za javne nabavke i stekne uverenje (sertifikat) o tome, odnosno licencu službenika za javne nabavke.

Dakle, službenici za javne nabavke mogu biti sva zainteresovana lica, a ne samo zaposleni u javnom sektoru (kod naručioca), koja mogu biti različitog obrazovanja i kvalifikacija, pod uslovom da su položila državni ispit za službenika za javne nabavke.

Naravno, ova profesija vezuje se u prvom redu za javni sektor, jer Zakon o javnim nabavkama obavezuje naručioca čija je ukupna planirana vrednost nabavki na godišnjem nivou veća od 25 miliona dinara, da mora imati najmanje jednog službenika za javne nabavke. Takođe, kada su u pitanju pojedinačne javne nabavke procenjenje vrednosti iznad 15 miliona dinara, u komisiju za javnu nabavku mora biti imenovan jedan član koji je službenik za javne nabavke.

S druge strane, nezanemarljiv problem u vezi sa javnim nabavkama predstavlja nedovoljni stepen stručnog znanja iz oblasti javnih nabavki na strani ponuđača. Posledica navedenog jeste da su neretko i ekonomski najpovoljnije ponude odbijene kao neprihvatljive i isključene iz dalje konkurencije i razmatranja, što šteti kako naručiocu, a tako i ponudjaču. Otuda je značajno da i lica koja su zaposlena kod ponuđača i bave se javnim nabavkama u privrednom sektoru, polože ispit za službenika za javne nabavke. Time se doprinosi široj profesionalizaciji u ovoj oblasti.

U Srbiji je još uvek prisutno mišljenje da se poslovima javnih nabavki bave pravnici i ekonomisti, odnosno da su oni ujedno i najbolji službenici za javne nabavke.

Ovakvo mišljenje je pogrešno i apsolutno protivno svim postulatima javnih nabavki. Naime, poslovi javnih nabavki su veoma kompleksni i zahtevaju komisijsko  učešće više stručnih lica različitih profesija, odnosno zahtevaju usku saradnju lica iz onih oblasti koje su nerazdvojno povezane sa predmetom nabavki, poput na primer inžinjera Informacionih tehnologija za nabavku softvera, inžinjera prehrambene tehnologije za nabavku prehrambenih proizvoda, građevinskih inžinjera ili projektanata kod nabavki građevinskih radova, odnosno tehničkih projekata. Tehnički deo konkursne dokumentacije iziskuje posebna sektorska znanja, koja se s druge strane imaju uklopiti u formalni proces javne nabavke i stručnu ocenu ponuda, tako da je uputno da i stručna lica imaju znanja iz oblasti javnih nabavki, koja to mogu i formalno potvrditi polaganjem ispita za službenika za javne nabavke. 

Poručite zakon o javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama

1490.00 rsd
Besplatna dostava!

Poručite komplet za polaganje ispita sjn

Komplet za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

5,900.00rsd
Besplatna dostava!

Poručite javne nabavke za početnike II izdanje

Javne nabavke za početnike II izdanje

4,590.00rsd
Besplatna dostava!

Poručite zbirku vežbi!

Zbirka vežbi za SJN

4.590,00 rsd | Besplatna dostava!

Pretraga