VEBINAR

30OKTOBAR, 2021

seminar-novi-portal-javnih-nabavki

Portal javnih nabavki za početnike - ponuđače

 • 10:00h - 14:00h
 • Skype Web Meeting
 • Predavač: Jelena Vlahović

Kome vebinar može biti od koristi

Obuka je namenjena svim potencijalnim ponuđačima u postupcima javnih nabavki, koji se prvi put susreću sa novim Portalom javnih nabavki koji je u upotrebi od 1.7.2020. godine, odnosno od dana početka primene novog Zakona o javnim nabavkama.

Button

Skype Vebinar

Vebinar će se održati preko Skype Veb aplikacije, koju ne morate imati instaliranu na Vašem računaru. Bitno je da posedujete računar sa internet konekcijom a mi ćemo Vam na email poslati link preko koga ćete direktno biti uključeni u vebinar. Jednostavno!
Button

Zašto da se prijavim na ovaj vebinar?

Od dana primene novog Zakona o javnim nabavkama, ponude u postupcima javnih nabavki podnose se isključivo putem novog Portala javnih nabavki.

Zato je neophodno da se svi potencijalni ponuđači upoznaju sa svim funkcionalnostima i aktivnostima koje se preduzimaju na Portalu, kako bi bili što uspešniji u težnji da ugovor o javnoj nabavci bude dodeljen baš njima.

U neposrednoj komunikaciji sa predavačem, osim osnovnih koraka, polaznici obuke, biće upućeni i u sve izazove i nedoumice sa kojima su se ponuđači susretali u proteklom periodu.

UPLATA I PRIJAVA

 • Kotizacija se uplaćuje unapred na račun: 275002022262165362
 • Primalac: Akademija za javne nabavke doo Beograd
 • Svrha uplate: upisati naziv seminara. Ukoliko se prijavljujete elektronski, upišite broj predračuna.

KOTIZACIJA

11,900.00 rsd
 • Prijava se obavlja elektronskim putem ili putem Word dokumenta koji se šalje na naš email, takođe je moguće prijaviti se jednostavnim slanjem email-a sa svim podacima.

Šta me očekuje na vebinaru?

 • interaktivna obuka na Portalu javnih nabavki sa predstavljanjem svih aktivnosti koje su ključne u periodu upoznavanja sa objavljenim postupkom javne nabavke, odnosno pre podnošenja podnude..
 • polaznici će biti upoznati sa svim pravima i ovlašćenjima koje imaju po odredbama Zakona o javnim nabavkama u toku celog postupka javne nabavke, kako bi najbolje zaštitili svoje interese..
 • po završenoj obuci polaznici će biti osposobljeni za preduzimanje svih koraka potrebnih za uspešno podnošenje ponude..
zbirka-sjn

Zakon o javnim nabavkama

("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)
Cena: 990,00 rsd, dostava je besplatna

AGENDA

PRVI DEO

Osnovne funkcionalnosti Portala javnih nabavki

 • Upoznavanje sa osnovnim funkcijama
 • Registracija
 • Pretraga planova javnih nabavki/postupaka javnih nabavki
 • Šta su favoriti i kako se kreiraju i uklanjaju
 • Obaveštenja o postupcima/planovima javnih nabavki
 • Kako nastaje i kreira se postupak javne nabavke na Portalu

10:00 - 11:00

11:00 - 11:15

PAUZA

DRUGI DEO

Podnošenje ponude na Portalu javnih nabavki

 • Preuzimanje konkretne dokumentacije o javnoj nabavci
 • Dodatne informacije I pojašnjenja
 • Izmena konkursne dokumentacije
 • Komunikacija sa naručiocem
 • Pripremanje e-ponude i Izjave
 • Izmena i opoziv e-ponude
 • Podnošenje e-ponude
 • Slanje dela ponude poštom
 • Zajednička ponuda i podnuda sa podizvođačem

11:15 - 12:15

12:15 - 12:30

PAUZA

TREĆI DEO

Postupak otvaranja e-ponuda

 • Otvaranje ponuda i prisustvo zainteresovanih lica/Zapisnik
 • Stručna ocena i izveštaj o postupku
 • Dodatna pojašnjenja ponude
 • Komunikacija sa naručiocem i dostavljanje dokaza
 • Dodela ugovora o javnoj nabavci
 • Podnošenje zahteva za zaštitu prava

12:30 - 13:45

13:45 - 14:00

ČETVRTI DEO

Pitanja i odgovori                        

KO ĆE VAS UPOZNATI SA RADOM NOVOG PORTALA JAVNIH NABAVKI

..Jelena Vlahović, dipl.pravnik zaposlena kao samostalni savetnik u Kancelariji za javne nabavke  od 2013. godine.

U Kancelariji za javne nabavke radi na poslovima izrade mišljenja i tumačenja Zakona o javnim nabavkama, zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka, predloga Zaključaka Vlade RS, i drugih akata iz nadležnosti Uprave za javne nabavke.

Učestvovala na medjunarodnim konferencijama, studijskim posetama zemalja koje pripadaju EU i drugim brojnim edukacijama. Stalni član komisije koja organizuje polaganje ispita za sticanje sertifikaka za službenika za javne nabavke.

Jelena Vlahović

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Da li je registracija obavezna
Možete se uspešno prijaviti i bez registracije. Nakon što pritisnete dugme "Naplata", u desnoj sekciji pritisnite Na naplatu kao gost.
Kako da se prijavim
Kako da prijavim više osoba
Podaci za uplatu i račun

Prijavite seBrzoLakoJednostavnoOnLine

POGLEDAJTE SVE

NE PROPUSTITE I OSTALA DEŠAVANJA

Pretraga