VEBINAR

07NOVEMBAR, 2020

seminar-novi-portal-javnih-nabavki

Primena novog Portala javnih nabavki

 • 10:00h - 14:00h
 • Skype Web Meeting
 • Predavač: Jelena Vlahović

1. jula počinje da se primenjuje novi Zakon o javnim nabavkama koji uvodi mnogo novina u materiji javnih nabavki, sa osnovnim ciljem da postupak javnih nabavki bude efikasniji i transparentniji. Glavni alat za buduću efikasnost u javnim nabavkama jeste novi Portal javnih nabavki putem kojeg će se  ubuduće sprovoditi čitav postupak javnih nabavki, uključujući i otvaranje ponuda. Dodatno, novi Portal javnih nabavki će se koristiti i za planiranje javnih nabavki, sprovođenje okvirnih sporazuma i drugih tehnika, komunikaciju u postupku, monitoring i pravnu zaštitu ponuđača. 

Kome vebinar može biti od koristi

Vebinar je namenjen predstavnicima naručiocioca, ponuđačima i svim zainteresovanim licima koja bi da se upoznaju sa radom novog Portala javnih nabavki i koji će koristiti novi Portal javnih nabavki.
Button

Skype Vebinar

Vebinar će se održati preko Skype Veb aplikacije, koju ne morate imati instaliranu na Vašem računaru. Bitno je da posedujete računar sa internet konekcijom a mi ćemo Vam na email poslati link preko koga ćete direktno biti uključeni u vebinar. Jednostavno!
Button

Zašto da se prijavim na ovaj vebinar?

Od 01. jula i naručioci i ponuđači će koristiti dva Portala javnih nabavki, stari za postupke započete po ranije važećem zakonu (ZJN/12) i novi za postupke koje će se sprovoditi po novom Zakonu o javnim nabavkama (ZJN/19).

Iako je upotreba Portala javnih nabavki besplatna, učešćem na vebinaru imate priliku da se blagovremeno  pripremite za rad na novom Portalu javnih nabavki  i rešite se brojnih nedoumica koje biste imali u radu sa istim, što će umnogome olakšati posao javnih nabavki i predstavnicima naručioca i predstavnicima ponuđača za vreme važenja  dualnog sistema dva Portala javnih nabavki.

Na vebinaru ćete imati priliku da u neposrednom kontaktu sa predstavnikom Uprave za javne nabavke, razrešite eventualne dileme u vezi sa osnovnim funkcionalnostima novog Portala i elektronskim sprovođenjem postupka javnih nabavki, uključujući planiranje i pravnu zaštitu.

UPLATA I PRIJAVA

 • Kotizacija se uplaćuje unapred na račun: 275002022262165362
 • Primalac: Akademija za javne nabavke doo Beograd
 • Svrha uplate: upisati naziv seminara. Ukoliko se prijavljujete elektronski, upišite broj predračuna.

KOTIZACIJA

11,900.00 rsd
 • Prijava se obavlja elektronskim putem ili putem Word dokumenta koji se šalje na naš email, takođe je moguće prijaviti se jednostavnim slanjem email-a sa svim podacima.

Šta me očekuje na vebinaru?

 • sve o osnovnim funkcionalnosti novog Portala javnih nabavki
 • ko, kako i pod kojim uslovima može da se registruje na novi Portal javnih nabavki(kako se registruje inostrani ponuđač, a kako članovi grupe i podizvođači, itd)
 • da li je rad naručioca na Portalu dostupan javnosti u celosti i koji podaci mogu biti tajni
 • da li se Portal koristi i za nabavke na koje se zakon ne primenjuje – izuzete nabavke
 • kako se planiraju javne nabavke na novom Portalu i šta raditi sa starim planom javnih nabavki u momentu sačinjavanja i objave novog plana javnih nabavki
 • kakve su koristi za ponuđače i naručioce u novom sistemu planiranja
 • kako se putem novog Portala sprovodi otvoreni postupak javne nabavke
 • kako se putem novog Portala sprovodi pregovarački postupak javne nabavke
 • kako će se odvijati zaštita prava ponuđača u sistemu novog Portala javnih nabavki
 • koje su se neodumice pojavljivale u vezi sa radom novog Portala javnih nabavki u fazi njegove preliminarne upotrebe
 • i druge korisne informacije u vezi sa primenom novog Zakona o javnim nabavkama

AGENDA

PRVI DEO

Osnovne funkcionalnosti Portala javnih nabavki

 • Registracija na Portalu javnih nabavki (naručilac, ponuđač, grupa ponuđača, podizvođač, inostrani ponuđač)
 • Plan javnih nabavki (uskladjivanje sa novim Zakonom, objava, izmene i dopune plana
 • Transparentnost na radu Portala javnih nabavki
 • Izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama

10:00 - 11:15

11:15 - 11:30

PAUZA

DRUGI DEO

Otvoreni postupak/pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki

 • Planiranje postupka
 • Priprema i sprovođenje novog postupka javne nabavke
 • Izmene i dopune konkursne dokumentacije
 • Dodatne informacije i pojašnjenja
 • Podnošenje ponude,izmena, dopuna i opoziv ponude
 • Otvaranje ponuda

11:30 - 12:45

12:45 - 13:00

PAUZA

TREĆI DEO

Zahtev za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki

 • Ko može podneti zahtev za zaštitu prava
 • Način podnošenja zahteva za zaštitu prava i rokovi
 • Postupanje naručioca nakon podnetog zahteva za zaštitu prava
 • Postupanje Republičke komisije u postupku zaštite prava ponuđača 

13:00 - 14:00

KO ĆE VAS UPOZNATI SA RADOM NOVOG PORTALA JAVNIH NABAVKI

..Jelena Vlahović, dipl.pravnik zaposlena kao samostalni savetnik u Upravi za javne nabavke od 2013. godine.

U Upravi za javne nabavke radi na poslovima izrade mišljenja i tumačenja Zakona o javnim nabavkama, zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka, predloga Zaključaka Vlade RS, i drugih akata iz nadležnosti Uprave za javne nabavke.

Učestvovala na medjunarodnim konferencijama, studijskim posetama zemalja koje pripadaju EU i drugim brojnim edukacijama. Stalni član komisije koja organizuje polaganje ispita za sticanje sertifikaka za službenika za javne nabavke.

Jelena Vlahović

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Da li je registracija obavezna
Možete se uspešno prijaviti i bez registracije. Nakon što pritisnete dugme "Naplata", u desnoj sekciji pritisnite Na naplatu kao gost.
Kako da se prijavim
Kako da prijavim više osoba
Podaci za uplatu i račun

Prijavite seBrzoLakoJednostavnoOnLine

POGLEDAJTE SVE

NE PROPUSTITE I OSTALA DEŠAVANJA

Mailing lista

Molimo omogućite javascript-u da prihvati ovu formu

Pretraga