23MART, 2020

seminar-novi-zakon-o-javnim-nabavkama

Ključne novine u Zakonu o javnim nabavkama

 • 10:00h - 16:00h
 • HOTEL "Srbija, Ustanička 127c, Beograd
 • Predavač: Marija Veličković

Zakoračite u novu godinu sa znanjem novih zakonskih rešenja iz oblasti javnih nabavki.

Saznajte zašto je možda bolje javne nabavke planirane za 2020. godinu pokrenuti po novom zakonu o javnim nabavkama, a ne po starom.

Novi zakon o javnim nabavakama je usvojen

Skupština Republike Srbije 23. decembra 2019. godine usvojila je novi Zakon o javnim nabavkama, koji počinje da se primenjuje 01. jula 2020. godine (u većem delu svoji odredbi).

Novi Zakon o javnim nabavkama uvodi puno novina u oblasti javnih nabavki i čini postupak javne nabavke efikasnijim, bržim, jednostavnijim kako za naručioce, a tako i za ponuđače.  

Uvode se novi interesantni postupci javnih nabavki po ugledu na rešenja zemalja članica EU, dok se neki od dosadašnjih postupaka više ne primenjuju, uvode se novi rokovi i način za podnošenje ponuda i sprovođenje postupka, povećava se stepen pravne zaštite ponuđača. Nova zakonska rešenja uvode i ekonomski najpovoljniju ponudu kao jedini kriterijum  za dodelu ugovora.

UPLATA I PRIJAVA

 • Kotizacija se uplaćuje unapred na račun: 275002022262165362
 • Primalac: Akademija za javne nabavke doo Beograd
 • Svrha uplate: upisati naziv seminara. Ukoliko se prijavljujete elektronski, upišite broj predračuna.

KOTIZACIJA

15,900.00 rsd
 • Prijava se obavlja elektronskim putem ili putem Word dokumenta koji se šalje na naš email, takođe je moguće prijaviti se jednostavnim slanjem email-a sa svim podacima.

Novi zakon uvodi

nove veće vrednosne limite (tzv) pragove, ispod kojih naručioci više neće biti u obavezi da primenjuju zakon o javnim nabavkama i uvodi nove izuzetke od primene ZJN.
Do jula 2020. godine naručioci će biti u prilici da biraju da li će javne nabavke nabavljati po novom zakonu ili po prethodno važećem, jer se na postupke javnih nabavki koji su započeti po prethodno važećem zakonu primenjuju odredbe tog zakona. Zbog toga je vrlo važno upoznati se na vreme sa novinama u ovoj oblasti i postupke sprovesti prema rešenjima koja su jednostavnija kako za naručioca, a tako i za ponuđače.

AGENDA

PRVI DEO

 • Nova terminologija
 • Novo načelo javnih nabavki
 • Novi vrednosni limiti – nacionalni i evropski pragovi
 • Značaj evropskih pragova u domaćem zakonodavstvu o javnim nabavkama
 • Novi izuzeci od primene zakona o javnim nabavkama

10:00 - 11:30

11:30 - 11:50

PAUZA ZA KAFU

DRUGI DEO

 • Novi postupci javnih nabavki
 • Nova rešenja za postupke koji su do sada bili u primeni
 • Nove tehnike i instrumenti za sprovođenje javnih nabavki
 • Planiranje javnih nabavki po novom zakonu

11:50 - 13:30

13:30 - 14:30

PAUZA ZA RUČAK U RASTORANU HOTELA "SRBIJA"

TREĆI DEO

 • Novi način sprovođenja postupka javne nabavke
 • Odabir ponuđača po novom zakonu (novi kriterijumi za izbor i dodelu ugovora)
 • Novi način dokazivanja
 • Nova zakonska rešenja u pogledu pravne zaštite.

14:30 - 16:00

16:00

DODELA SERTIFIKATA

PREDAVAČI

Predavači su istaknuti stručnjaci u oblasti javnih nabavki sa višedecenijskim iskustvom u javnim nabavkama, u zemlji i inostranstvu. Njihovo iskustvo pokriva sve oblasti u javnim nabavkama, od normative, planiranja nabavki, preko sprovođenja javnih nabavki i realizacije ugovora, do kontrole javnih nabavki, uključujući i višegodišnju edukaciju u ovoj oblasti.
Marija Veličković
MSc poslovnog prava, 12 godina iskustvaMarija Veličković

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Da li je registracija obavezna
Možete se uspešno prijaviti i bez registracije. Nakon što pritisnete dugme "Naplata", u desnoj sekciji pritisnite Na naplatu kao gost.
Kako da se prijavim
Kako da prijavim više osoba
Podaci za uplatu i račun

Prijavite seBrzoLakoJednostavnoOnLine

LOKACIJA

HOTEL "Srbija" , Ustanička 127c, Beograd

POGLEDAJTE SVE

NE PROPUSTITE I OSTALA DEŠAVANJA

Mailing lista

Molimo omogućite javascript-u da prihvati ovu formu

Pretraga