09DECEMBAR, 2023

implementacija-ugovora-jn

Implementacija ugovora o javnim nabavkama i postupak zaštite prava

 • 10:00h - 14:00h
 • Zoom Vebinar
 • Predavači: Ana Antić, Aleksandra Popović

Predmet vebinara

Na vebinaru polaznici će se upoznati sa normativnim okvirom i praktičnim problemima prilikom zaključivanja, izvršenja i izmene ugovora o javnim nabavkama i sa procedurom za podnošenje zahteva za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Ciljna grupa

Представници наручиоца који обављају послове јавних набавки и представници понуђача који учествују у поступцима јавних набавки.

 

U CENU KOTIZACIJE UKLJUČENO

RADNA SVESKA SA PRAKTIČNIM VEŽBAMA

RADNA SVESKA SA PRAKTIČNIM VEŽBAMA

PREZENTACIJE

PREZENTACIJE

SERTIFIKAT

SERTIFIKAT

zbirka-pza

ZBIRKA VEŽBI ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Cena: 3.490,00 rsd, dostava je besplatna

Zoom Vebinar

Vebinar će se održati preko Zoom aplikacije. Neophodno je da posedujete računar sa internet konekcijom a mi ćemo Vam na email poslati link preko koga ćete direktno biti uključeni u vebinar. Jednostavno!
Button

KOTIZACIJA

10,990.00 rsd
 • Prijava se obavlja elektronskim putem ili putem Word dokumenta koji se šalje na naš email, takođe je moguće prijaviti se jednostavnim slanjem email-a sa svim podacima.

PROGRAM RADA

PRVI DAN

 • Postupak zaključenja ugovora i okvirnog sporazuma;
 • Izmena ugovora – pravni osnov i limiti za izmenu;
 • priprema dokumentacije o izmeni ugovora;
 • Obaveštavanje o izmeni;
 • Pravno regulisanje implementacije ugovora o javnoj nabavci i nadzor
  nad njegovim izvršenjem;
 • Podnošenje zahteva za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;
 • Odlučivanje o zahtevu za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
  (usvajanje ili odbacivanje zahteva);
 • Uloga Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih
  nabavki;
 • Rad na Portalu javnih nabavki u postupku zaključivanja, izvršenja i
  izmene ugovora o javnim nabavkama i podnošenja zahteva za zaštitu
  prava.

10:00h - 14:00h

PREDAVAČI

Predavači su istaknuti stručnjaci u oblasti javnih nabavki sa višedecenijskim iskustvom u javnim
nabavkama, u zemlji i inostranstvu. Njihovo iskustvo pokriva sve oblasti u javnim nabavkama, od
normative, planiranja nabavki, preko sprovođenja javnih nabavki i realizacije ugovora, do kontrole
javnih nabavki, uključujući i višegodišnju edukaciju u ovoj oblasti.
ALEKSANDRA POPOVIĆ
Dr Pravnih nauka, Akreditovani je realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi iz oblasti javnih finansija, od strane Nacionalne akademija za javnu upravu. Završila je doktorske studije na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu sa izuzetnim uspehom. Na istom fakultetu stekla je i zvanje mastera prava, a za oblast prava konkurencije Republike Srbije i Evropske unije. Autor je brojnih akademskih i stručnih publikacija na temu javnih nabavki, radnog zakonodavstva, prava konkurencije i EU prava, predavač i učesnik na brojnim domaćim i internacionalnim seminarima, obukama i konferencijama. Sertifikovan je službenik za javne nabavke, sa položenim državnim stručnim ispitom, obučena takodje za uslove kod Fidic ugovora i javnih nabavki prema pravilima Evropske banke za obnovu i raALEKSANDRA POPOVIĆ
ANA ANTIĆ
Ana Antić je član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Predsednik veća za rad i odlučivanje u postupcima iz delokruga nadležnosti Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Završila je Visoke Evropske studije, poslediplomske specijalističke studije, u saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Evropskog univerzitetskog centra u Nansiju i stekla zvanje - diplomirani specijalista za Evropsko pravo. Specijalističke poslediplomske studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje - diplomirani specijalista notar-javni beležnik. Položila je i pravosudni ispit. Master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranom master rada pod nazivom »Pravna zaštita ličnih podataka u pravu Evropske unije« završila je 2010. godine i stekla zvanje – master prava Evropske unije. Državni stručni ispit za službenika za javne nabavke položila je 2016. godine. Stručni ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika položila je 2010. godine.ANA ANTIĆ

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANjA

Da li je registracija obavezna
Možete se uspešno prijaviti i bez registracije. Nakon što pritisnete dugme "Naplata", u levoj sekciji pritisnite Na naplatu kao gost.
Kako da se prijavim
Kako da prijavim više osoba
Podaci za uplatu i račun

Prijavite seBrzoLakoJednostavnoOnLine

POGLEDAJTE SVE

NE PROPUSTITE I OSTALA DEŠAVANJA

Pretraga